Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Historia mówiona

Wspomnienia, pamięć i doświadczenie to jedne z najcenniejszych darów jakie starsze pokolenie może przekazać młodszemu. W Mediatece CLZ gromadzimy cenne relacje świadków historii, opracowujemy je i udostępniamy.

Wywiady są nagrywane metodą narracyjno-biograficzną, która zakłada rejestrację swobodnej wypowiedzi świadka o całym jego życiu. Tego typu narracja uwzględnia subiektywną perspektywę takich zagadnień jak: kultura lokalna, etniczność, tradycja i obyczaje, religii czy tożsamość. Zarejestrowane w ten sposób historie są niepowtarzalne, inne dla każdej osoby. Dzięki temu pozwalają poznać indywidualne spojrzenie osób, które na własne oczy widziały okres dwudziestolecia międzywojennego, II wojny światowej, początki PRL-u.

Cały czas poszukujemy „świadków historii” – osób, które spędziły w Białymstoku ostatnich 60, 70 i więcej lat oraz chciałyby opowiedzieć nam historię swojego życia, opisać ważne wydarzenia tak jak je pamiętają. Jeżeli jesteś taką osobą lub znasz kogoś, kto zechciałby opowiedzieć swoją historię, skontaktuj się z BOK/CLZ.

arrow_back

Gawałkiewicz, Lech Jerzy

Lech Jerzy Gawałkiewicz, lat 70 (5 lipiec 1944 r.), ur. w Białymstoku, wykształcenie średnie techniczne, ukończył Przyzakładową Szkołę Zakładową przy FP i U. Pracę w FP i U rozpoczął w 1965 r. na stanowisku rozdzielca warsztatowy. W kolejnych latach pracował jako kontroler jakości, planista, instruktor nauki zawodu na tokarkach, referent ds. zaopatrzenia, mistrz modelarni i stolarni. Pracę w FP i U zakończył w 2003 r. odejściem na wcześniejszą emeryturę.Przynależność organizacyjna: Solidarność od 1982 do emerytury w 2003 r.Życie rodzinne: żona, 3 dzieci, 5 wnucząt.Pasje/zainteresowania: sport, szczególnie siatkówka.