Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Historia mówiona

Wspomnienia, pamięć i doświadczenie to jedne z najcenniejszych darów jakie starsze pokolenie może przekazać młodszemu. W Mediatece CLZ gromadzimy cenne relacje świadków historii, opracowujemy je i udostępniamy.

Wywiady są nagrywane metodą narracyjno-biograficzną, która zakłada rejestrację swobodnej wypowiedzi świadka o całym jego życiu. Tego typu narracja uwzględnia subiektywną perspektywę takich zagadnień jak: kultura lokalna, etniczność, tradycja i obyczaje, religii czy tożsamość. Zarejestrowane w ten sposób historie są niepowtarzalne, inne dla każdej osoby. Dzięki temu pozwalają poznać indywidualne spojrzenie osób, które na własne oczy widziały okres dwudziestolecia międzywojennego, II wojny światowej, początki PRL-u.

Cały czas poszukujemy „świadków historii” – osób, które spędziły w Białymstoku ostatnich 60, 70 i więcej lat oraz chciałyby opowiedzieć nam historię swojego życia, opisać ważne wydarzenia tak jak je pamiętają. Jeżeli jesteś taką osobą lub znasz kogoś, kto zechciałby opowiedzieć swoją historię, skontaktuj się z BOK/CLZ.

arrow_back

Ostaszewska, Helena

Helena Ostaszewska urodziła się 20 sierpnia 1922 r. w Zastawiu k. Choroszczy, w rodzinie Marii ( z domu Nierodzińskiej) i Piotra Ambrożewiczów. Ojciec, wraz z teściem (Janem), stawiał domy i budował piece. W maju 1928 r. rodzina przeprowadziła się do Białegostoku, na ul. Bagnowską (osiedle Wygoda). W latach 1929 – 36 uczęszczała do Szkoły Powszechnej nr 4 im. Emilii Plater, przy ul. Starobojarskiej. W 1935 r. zapisała się do Związku Harcerstwa Polskiego, pełniła funkcję drużynowej 10 drużyny im. Emilii Plater do 1939 r. Należała min. do PCK (Polski Czerwony Krzyż), LOK (Liga Obrony Kraju), Sodalicji (katolickie stowarzyszenie świeckich). Od maja 1939 r. pracowała jako ekspedientka w sklepie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Spółdzielczego Zjednoczenie przy ul. Jesiennej. W czasie okupacji radzieckiej uczęszczała do 10 letniej szkoły wieczorowej, do klasy 6tej. Została zastępcą kierownika sklepu. W czasie okupacji hitlerowskiej (w latach 1941 – 43) była kelnerką w hotelu oficerskim Wermachtu, róg ulicy Ogrodowej i Sienkiewicza. Po wojnie była zaangażowana w odbudowę struktur ZHP w Białymstoku, m.in. prowadziła pierwszą w mieście drużynę o charakterze kulturalnym (Hopka). W 1945 r. odbyła 6 miesięczny kurs pedagogiczny i została nauczycielką kontraktową w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Wiatrakowej. Rozpoczęła wieczorowe Liceum Ogólnokształcące, po półroczu przeniosła się do Liceum Pedagogicznego. W latach 1946 – 47 uczyła języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Mazowieckiej. Następnie przeniosła się do Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Gdańskiej i do Szkoły Ćwiczeń przy ul. Mickiewicza. W 1951 r. zdała maturę. Uczęszczała do Studium Nauczycielskiego w Białymstoku. Od 1956 r. wznowiła działalność w ZHP. W 1965 r. rozpoczęła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku (filologia polska), rozpoczęła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, w 1971 r. obroniła pracę dyplomową. Pracowała jako wizytator metodyk w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Tworzy od lat szkolnych. Publikowała okazjonalnie od 1975 r. Jest autorką ponad 30 tomików wierszy i prozy. Laureatka wielu nagród w liczących się konkursach ogólnopolskich.