Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Historia mówiona

Wspomnienia, pamięć i doświadczenie to jedne z najcenniejszych darów jakie starsze pokolenie może przekazać młodszemu. W Mediatece CLZ gromadzimy cenne relacje świadków historii, opracowujemy je i udostępniamy.

Wywiady są nagrywane metodą narracyjno-biograficzną, która zakłada rejestrację swobodnej wypowiedzi świadka o całym jego życiu. Tego typu narracja uwzględnia subiektywną perspektywę takich zagadnień jak: kultura lokalna, etniczność, tradycja i obyczaje, religii czy tożsamość. Zarejestrowane w ten sposób historie są niepowtarzalne, inne dla każdej osoby. Dzięki temu pozwalają poznać indywidualne spojrzenie osób, które na własne oczy widziały okres dwudziestolecia międzywojennego, II wojny światowej, początki PRL-u.

Cały czas poszukujemy „świadków historii” – osób, które spędziły w Białymstoku ostatnich 60, 70 i więcej lat oraz chciałyby opowiedzieć nam historię swojego życia, opisać ważne wydarzenia tak jak je pamiętają. Jeżeli jesteś taką osobą lub znasz kogoś, kto zechciałby opowiedzieć swoją historię, skontaktuj się z BOK/CLZ.

arrow_back

Parzyszek, Jarosław

Parzyszek, Jarosław

Jarosław Marek Parzyszek, ur. 21 kwietnia 1963 r. w Przasnyszu, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1989); Diploma In Business Administration – South Bank University, London (1992); Studium Pedagogicznego – Politechnika Białostocka (1996), pracował jako starszy referent w Departamencie Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (1989-1990); kierownik administracyjny w Muzeum Wojska w Białymstoku (1990-1991); asystent na Politechnice Białostockiej (1991-2000); prezes Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku (1998-2007); dyrektor ds. personalnych KAN Sp. z o. o. (2008-2009), od 2009 r. jest kierownikiem Działu Inwestycji Wodociągów Białostockich. Przynależność organizacyjna: Związek Harcerstwa Polskiego (1970-1981), Studenckie Koło Naukowe Esperantystów ZSP w Toruniu (1981-89), Ogólnopolski Komitet Studenckich Kół Esperanckich RN ZSP (1983-1990), Polska Młodzież Esperancka i Polski Związek Esperantystów (1984-1991), Światowy Związek Esperantystów – UEA (1984-1999 r. i ponownie od 2013 r.) Światowa Organizacja Młodzieży Esperanckiej – TEJO (1984-1993), Światowa Liga Nauczycieli Esperantystów – ILEI (1989-1992), Białostockie Towarzystwo Esperantystów (1992-2009), Zrzeszenie Studentów Polskich (1982-89), Białostockie Towarzystwo Naukowe (1990-1993), Podlaskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości (2002-2008). Żonaty od 1993 r., ma dwoje dzieci. Zainteresowania (poza esperanto): historia, gospodarka literatura piękna, filozofia i religia, rozwój cywilizacji, śpiew chóralny, muzyka, jazda rowerem; natura Pogranicza, komentowanie absurdów życia współczesnego.

Zdjęcia i dokumenty