Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Historia mówiona

Wspomnienia, pamięć i doświadczenie to jedne z najcenniejszych darów jakie starsze pokolenie może przekazać młodszemu. W Mediatece CLZ gromadzimy cenne relacje świadków historii, opracowujemy je i udostępniamy.

Wywiady są nagrywane metodą narracyjno-biograficzną, która zakłada rejestrację swobodnej wypowiedzi świadka o całym jego życiu. Tego typu narracja uwzględnia subiektywną perspektywę takich zagadnień jak: kultura lokalna, etniczność, tradycja i obyczaje, religii czy tożsamość. Zarejestrowane w ten sposób historie są niepowtarzalne, inne dla każdej osoby. Dzięki temu pozwalają poznać indywidualne spojrzenie osób, które na własne oczy widziały okres dwudziestolecia międzywojennego, II wojny światowej, początki PRL-u.

Cały czas poszukujemy „świadków historii” – osób, które spędziły w Białymstoku ostatnich 60, 70 i więcej lat oraz chciałyby opowiedzieć nam historię swojego życia, opisać ważne wydarzenia tak jak je pamiętają. Jeżeli jesteś taką osobą lub znasz kogoś, kto zechciałby opowiedzieć swoją historię, skontaktuj się z BOK/CLZ.

arrow_back

Kula, Eugenia

Kula, Eugenia

Eugenia Kula urodziła się 26 listopada 1928 r., w Białymstoku w rodzinie Heleny (z domu Gołaszewskiej) i Wacława Tokarczyków. Mama zajmowała się domem, ojciec był zawodowym podoficerem w 10 Pułku Ułanów Litewskich. Przed wojną uczęszczała do Szkoły Powszechnej nr 13 przy ul. 11 Listopada. Podczas okupacji mieszkał z dziadkami i rodzeństwem w Horodnianach pod Białymstokiem. W czasie okupacji sowieckiej uczęszczała do szkoły powszechnej w Księżynie. W 1945 r. przeniosła się do ojca, na ziemie odzyskane pod Poznań. Wróciła w 1946 r. ze względu na pogarszający się stan zdrowia. W 1946 r. uczęszczała na kurs maszynopisania i w tym samym roku rozpoczęła pracę w Urzędzie Skarbowym w Białymstoku. Od 1963 r. pracowała jako intendentka w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Pułaskiego, później w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Kamiennej. W miedzy czasie rozpoczęła naukę w Szkole Handlowej przy ul. Warszawskiej. W 1978 r. przeszła na rentę zdrowotną. Od 1985 r. jest przewodniczącą Koła Żołnierzy 10 Pułku Ułanów Litewskich i Ich Rodzin w Białymstoku.

Zdjęcia i dokumenty