Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Historia mówiona

Wspomnienia, pamięć i doświadczenie to jedne z najcenniejszych darów jakie starsze pokolenie może przekazać młodszemu. W Mediatece CLZ gromadzimy cenne relacje świadków historii, opracowujemy je i udostępniamy.

Wywiady są nagrywane metodą narracyjno-biograficzną, która zakłada rejestrację swobodnej wypowiedzi świadka o całym jego życiu. Tego typu narracja uwzględnia subiektywną perspektywę takich zagadnień jak: kultura lokalna, etniczność, tradycja i obyczaje, religii czy tożsamość. Zarejestrowane w ten sposób historie są niepowtarzalne, inne dla każdej osoby. Dzięki temu pozwalają poznać indywidualne spojrzenie osób, które na własne oczy widziały okres dwudziestolecia międzywojennego, II wojny światowej, początki PRL-u.

Cały czas poszukujemy „świadków historii” – osób, które spędziły w Białymstoku ostatnich 60, 70 i więcej lat oraz chciałyby opowiedzieć nam historię swojego życia, opisać ważne wydarzenia tak jak je pamiętają. Jeżeli jesteś taką osobą lub znasz kogoś, kto zechciałby opowiedzieć swoją historię, skontaktuj się z BOK/CLZ.

arrow_back

Koszewski, Jerzy

Koszewski, Jerzy

Jerzy Koszewski (herbu Ciołek) urodzony 20 lutego 1932 r. w Białymstoku w rodzinie Ksieni (z domu Smółko) i Józefa Koszewskich. Ojciec był dozorcą. W 1939 r. czasie okupacji radzieckiej rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej nr 8 przy ul. Jurowieckiej. Od 1941 r. uczęszczał na tajne komplety, m.in. do Anny Rejzner. Od 1944 r. uczęszczał do Szkoły Powszechnej nr 5 przy ul. Pałacowej, następnie do Szkoły Powszechnej nr 1 (róg Sienkiewicza i Ogrodowej). W latach 1949 – 1952 był uczniem Liceum Administracyjno Handlowego w Białymstoku i Technikum Finansowego. W latach 1971 – 1976 studiował na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji, ukończył aplikację radcowską. Pracował m.in. jako główny księgowy w Zarządach Okręgowych Związków Zawodowych Pracowników Transportu Drogowego i Lotniczego R.P., jako radca prawny w Przedsiębiorstwie Państwowym Cukrownia „Łapy” w Łapach. Pełnił wiele funkcji społecznie m.in. prezesa Białostockiego Klubu Kolekcjonerów (był jego współzałożycielem), prezesa Towarzystwa Przyjaciół Książki oddział w Białymstoku. Odznaczony m.in. Odznaką srebrną Tysiąclecia Państwa Polskiego, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zdjęcia i dokumenty