Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Historia mówiona

Wspomnienia, pamięć i doświadczenie to jedne z najcenniejszych darów jakie starsze pokolenie może przekazać młodszemu. W Mediatece CLZ gromadzimy cenne relacje świadków historii, opracowujemy je i udostępniamy.

Wywiady są nagrywane metodą narracyjno-biograficzną, która zakłada rejestrację swobodnej wypowiedzi świadka o całym jego życiu. Tego typu narracja uwzględnia subiektywną perspektywę takich zagadnień jak: kultura lokalna, etniczność, tradycja i obyczaje, religii czy tożsamość. Zarejestrowane w ten sposób historie są niepowtarzalne, inne dla każdej osoby. Dzięki temu pozwalają poznać indywidualne spojrzenie osób, które na własne oczy widziały okres dwudziestolecia międzywojennego, II wojny światowej, początki PRL-u.

Cały czas poszukujemy „świadków historii” – osób, które spędziły w Białymstoku ostatnich 60, 70 i więcej lat oraz chciałyby opowiedzieć nam historię swojego życia, opisać ważne wydarzenia tak jak je pamiętają. Jeżeli jesteś taką osobą lub znasz kogoś, kto zechciałby opowiedzieć swoją historię, skontaktuj się z BOK/CLZ.

arrow_back

Dawdo, Danuta

Dawdo, Danuta

Danuta Dawdo urodziła się 7 marca 1929 r. w Bydgoszczy, w rodzinie Walerii (z domu Jaźwińskiej) i Józefa Neuhüttlerów. Ojciec był z zawodu fotografem, ułanem 11 Pułku Ułanów Legionowych. W 1930 r. rodzice przenieśli się do Białegostoku. W 1936 r. rozpoczęła naukę w Szkole Powszechnej nr 13 przy ul. 11 Listopada. W czasie okupacji hitlerowskiej uczęszczała na tajne komplety do p. Dzierżyńskiej na ul. Grottgera. Od 1943 r. w ramach obowiązku pracy pracowała w zakładzie fotograficznym przy ul. Kocha (obecnie ul. Sienkiewicza). Od 1944 r. uczęszczała do Gimnazjum i Liceum Żeńskiego (obecnie budynek VI LO im. Króla Zygmunta Augusta). W 1946 r. po śmierci matki wyjechała do Krakowa, tam zdała maturę. W 1947 r. wróciła do Białegostoku, rozpoczęła naukę w Liceum przy ul. Fabrycznej, po roku przeniosła się do Technikum Budowlanego przy ul. Sosnowej, które ukończyła w 1952 r. Pracę zawodową rozpoczęła w 1966 r. w Kuratorium Oświaty w dziale Inwestycji Szkolnych. Od 1968 r. do emerytury w 1990 r. pracowała w Biurze Projektów. Należy do Związku Inżynierów i Techników Budowlanych, Związku Piłsudczyków, Koła Żołnierzy 10 Pułku Ułanów i Ich Rodzin.

Zdjęcia i dokumenty