Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Krzyż łaciński metalowy, na granitowym postumencie, 7 czerwca 1899 r.

Krzyż łaciński metalowy, wykonany z elementów kutych i odlewanych, z ozdobnymi esownicami z taśmy żelaznej wzdłuż belek krzyża, o ramionach zakończonych lilijkami, posadowiony na granitowym postumencie o dwóch uskokach. W górnej części postumentu płaskorzeźbiony krzyż łaciński, w dolnej zawieszona odlewana tabliczka żeliwna z inskrypcją. Krzyż otoczony czworobocznym metalowym, kuto-odlewanym ogrodzeniem z otwieraną bramką, na tralce bramki tabliczka z sygnaturą twórcy ogrodzenia (i zapewne krzyża): A. Вечерекъ / Бєлостокъ (A. Wieczorek / Białystok). Ogrodzenie ustawione na kamiennym cokole.

HISTORIA:

Istniejący krzyż został ustawiony jako wotywny przez mieszkańca wsi Bacieczki K. I. Andrejczuka dnia 7 czerwca 1899 r. Krzyż i ogrodzenie powstały w Zakładzie Budowy Maszyn i Odlewni Żelaza (Машиностроительный и Чугунолитейный Заводъ), prowadzonym w Białymstoku przez fabrykanta Antoniego Hipolita Wieczorka (1844- 1906) (zob. też nr 75). Według relacji, wystawcą krzyża był dziadek obecnego właściciela działki, pana Jerzego Andrejczuka. Granice posesji sięgały dalej na północ niż obecnie. Była oddzielona od sąsiedniej wąską drogą polną, a w jej narożniku postawiono krzyż. Na części dawnej nieruchomości została zbudowana obecna ul. M. Pietkiewicza. Podczas jej budowy krzyż przeniesiono do obecnej lokalizacji. Na fotografiach z lat 70. i 90. XX w. wokół krzyża widać rosnące drzewa.

 

Opis pochodzi z książki Marty Wróbel „Białostockie krzyże i kapliczki”, Białystok, 2017, do pobrania bezpłatnie na stronie internetowej miasta Białystok: www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/kultura/katalog-bialostockich-krzyzy-i-kapliczek.html

Fot. Tomasz Pienicki