Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Na tatarskim szlaku – wystawa

Polscy Tatarzy to mniejszość etniczna zamieszkująca głównie Białystok i Podlasie, ale można ich też spotkać w Warszawie, na Pomorzu i w zachodniej Polsce. Są potomkami Tatarów ze Złotej Ordy, których osadnictwo na dawnych terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów zaczęło się już w XIV wieku. Nowo przybyli obywatele zachowali religię (islam) i tradycję, jednak z czasem zatracili rodzimy język tatarski i zaczęli posługiwać się językiem sąsiadów: polskim, białoruskim czy litewskim. Zmiany granic po zakończeniu II wojny światowej spowodowały masowe migracje, a Tatarzy, podobnie jak wielu innych Polaków, szukali domu w nowych granicach RP.

Ekspozycja powstała w oparciu o relacje podlaskich Tatarów zebrane w 2019 roku przez Fundację Ośrodka KARTA i Białostocki Ośrodek Kultury oraz udostępnione przez członków tej społeczności fotografie. Fragmenty relacji można znaleźć na stronie naszego archiwum w zakładce Historia mówiona. W celu zapoznania się z całością materiału zapraszamy do kontaktu.

Wystawa została przygotowana w ramach festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar 2020.

Kuratorzy wystawy: Anna Talarczyk, Mariusz Bieciuk
Relacje zbierali: Adriana Kapała, Joanna Łuba, Dominik Czapigo, Mariusz Bieciuk
Autorka tekstu: dr Karolina Radłowska
Konsultacja merytoryczna: dr Barbara Miśkiewicz
Projekt aranżacji: Magdalena Płońska
Partnerzy projektu: Muzułmański Związek Religijny w RP, Fundacja Ośrodka KARTA

Wystawę prezentowana w Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku w dniach 21.08-04.10.2020 r.

Wystawę można bezpłatnie wypożyczyć. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie Centrum im. Ludwika Zamenhofa