Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

La enhavo de Mediateko de CLZ havas grandegan edukan eblon. La kolektitaj materialoj konsistigas riĉan fonton por la edukadoj formala (lerneja) kaj neformala (organizata de neregistaraj organizoj, instruistoj en eksterlernejaj projektoj ktp.), kiel materialo fonta, ilustra, riĉiganta prezentaĵon pri temoj rilataj al la historio de la 20-a jarcento en la kadro de la regiono, Pollando kaj Eŭropo. Tial parton de Mediateko de CLZ formas eduka fako, kiu enhavas ekzemplajn skizojn de lecionoj utiligantaj rimedojn publikigitajn en la reto. Ĉi tie troviĝas scenaroj de kursoj pri Esperanto kaj la historio de la Esperanto-movado, la vivo en la urbo en la periodo de Pola Popola Respubliko aŭ spertoj de bjalistokanoj dum la milito.
Ĉiujn scenarojn oni rajtas uzi senpage laŭ la reguloj de la permesilo Krea Komunaĵo CC BY-NC-SA 4.0, kiu permesas kunhavigi kaj ŝanĝi la enhavon.
Ĉi tie oni povas trovi ankaŭ broŝurojn tekstarojn pri la temo de edukado, kiuj estos kreitaj kadre de la funkciado de Mediateko de CLZ.

 • Scenariusz warsztatów podczas których uczestnicy dowiedzą się jak zadbać o techniczną część wywiadu ze świadkiem historii.

 • Scenariusz warsztatów podczas których uczestnicy dowiedzą się jak przygotować świadka historii do wywiadu oraz jak przeprowadzić z nim rozmowę tak aby uzyskać jak najpełniejszą relację.

 • Scenariusz warsztatów podczas których uczestnicy poznają zasady tworzenia kwestionariusza pytań pomagającego przeprowadzić wywiad ze świadkiem historii oraz uczą się wypełnić metryczkę wywiadu.

 • Scenariusz warsztatów podczas których uczestnicy poznają takie pojęcia jak historia mówiona i świadek historii. Wspólnie szukają odpowiedzi dlaczego warto nagrywać wywiady ze starszymi osobami.

 • Wydawnictwo jest podsumowaniem i uzupełnieniem seminarium pt. „Wykorzystanie zasobów archiwów społecznych w edukacji”

 • Scenariusz warsztatów których celem jest przybliżenie uczestnikom historii białostockich Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem holocaustu.

 • Scenariusz warsztatów które przybliżają uczestnikom okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

 • Scenariusz warsztatów podczas których celem jest zapoznanie uczestników z historią powstania języka esperanto, jego najważniejszymi regułami i zasadami.

 • Scenariusz warsztatów podczas których uczestnicy dowiedzą się jak wyglądało centrum Białegostoku w okresie dwudziestolecia międzywojennego oraz czym ten okres się charakteryzował.

 • Czym jest czas i pamieć? Jak te pojęcia się zmieniają i jak możemy je zachować? Warsztaty "Linia czasu" pomagają szukać odpowiedzi na te pytania - scenariusz warsztatów

 • Scenariusz warsztatów których celem zajęć jest rozbudzenie u uczestników zainteresowania historią lokalną oraz zachęcenie ich do indywidualnego poznawania i interpretowania (traktowania ze zrozumieniem) tej historii.