Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Edukacja

Zasób Mediateki CLZ ma ogromny potencjał edukacyjny. Zebrane materiały stanowią bogate źródło dla edukacji formalnej (szkolnej) i nieformalnej (prowadzonej przez organizacje pozarządowe, nauczycieli w działaniach pozaszkolnych itp.), jako materiał źródłowy, ilustracyjny, wzbogacający prezentację tematów dotyczących historii XX wieku w ujęciu regionu, Polski i Europy. Dlatego część Mediateki CLZ stanowi dział edukacyjny, zawierający przykładowe konspekty zajęć, wykorzystujące udostępnione on-line zasoby. Są tu scenariusze zajęć dotyczących esperanto i historii ruchu esperanckiego, życia w mieście w okresie PRL-u, czy wojennych doświadczeń białostoczan.

Ze wszystkich scenariuszy można korzystać bezpłatnie na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0, pozwalającej na dzielenie się i zmianę treści.

Można tu także znaleźć broszury i skrypty o tematyce edukacyjnej, które powstaną w ramach działań Mediateki CLZ.

 • Scenariusz warsztatów podczas których uczestnicy dowiedzą się jak zadbać o techniczną część wywiadu ze świadkiem historii.

 • Scenariusz warsztatów podczas których uczestnicy dowiedzą się jak przygotować świadka historii do wywiadu oraz jak przeprowadzić z nim rozmowę tak aby uzyskać jak najpełniejszą relację.

 • Scenariusz warsztatów podczas których uczestnicy poznają zasady tworzenia kwestionariusza pytań pomagającego przeprowadzić wywiad ze świadkiem historii oraz uczą się wypełnić metryczkę wywiadu.

 • Scenariusz warsztatów podczas których uczestnicy poznają takie pojęcia jak historia mówiona i świadek historii. Wspólnie szukają odpowiedzi dlaczego warto nagrywać wywiady ze starszymi osobami.

 • Wydawnictwo jest podsumowaniem i uzupełnieniem seminarium pt. „Wykorzystanie zasobów archiwów społecznych w edukacji”

 • Scenariusz warsztatów których celem jest przybliżenie uczestnikom historii białostockich Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem holocaustu.

 • Scenariusz warsztatów które przybliżają uczestnikom okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

 • Scenariusz warsztatów podczas których celem jest zapoznanie uczestników z historią powstania języka esperanto, jego najważniejszymi regułami i zasadami.

 • Scenariusz warsztatów podczas których uczestnicy dowiedzą się jak wyglądało centrum Białegostoku w okresie dwudziestolecia międzywojennego oraz czym ten okres się charakteryzował.

 • Czym jest czas i pamieć? Jak te pojęcia się zmieniają i jak możemy je zachować? Warsztaty "Linia czasu" pomagają szukać odpowiedzi na te pytania - scenariusz warsztatów

 • Scenariusz warsztatów których celem zajęć jest rozbudzenie u uczestników zainteresowania historią lokalną oraz zachęcenie ich do indywidualnego poznawania i interpretowania (traktowania ze zrozumieniem) tej historii.