Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Zasoby archiwów społecznych w edukacji

Niniejsze wydawnictwo jest podsumowaniem i uzupełnieniem seminarium pt. „Wykorzystanie zasobów archiwów społecznych w edukacji”, które odbyło się w Białostockim Ośrodku Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa (BOK/CLZ), dn. 18.10.2017 r.

W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele historii/wiedzy o społeczeństwie, edukatorzy zajmujący się historią lokalną, którzy są zainteresowani nowymi metodami pracy z uczniami/uczestnikami zajęć.

Celem seminarium było zaprezentowanie edukacyjnych walorów archiwów społecznych, które gromadzą relacje świadków historii, dokumenty, zdjęcia.

Podczas zajęć adresowanych do dzieci i młodzieży, których scenariusze oparte są na zasobach archiwów społecznych, uczestnicy mogą poznać historię światową i polską z perspektywy indywidualnych doświadczeń jednostki, „zwykłych” obywateli. Interaktywna forma pracy z młodymi ludźmi oraz wykorzystanie archiwalnych zbiorów prowadzi do lepszego przyswajania wiedzy historycznej. Tego typu zajęcia stanowią świetne uzupełnienie szkolnej podstawy programowej. Przybliżają też młodzieży zmiany społeczne i kulturowe zachodzące w ich najbliższym otoczeniu, wzbudzają zainteresowanie historiami, które mają do opowiedzenia ich rodzice czy dziadkowie.

Podczas seminarium eksperci w zakresie archiwistyki społecznej i edukacji podzielili się z uczestnikami swoimi doświadczeniami z codziennej pracy zawodowej, narzędziami z których korzystają przy tworzeniu archiwów oraz metod pracy z młodzieżą opartych na zasobach archiwalnych. Część tej wiedzy pragniemy przekazać w formie krótkich, podsumowujących tekstów napisanych przez prelegentów: Monikę Koszyńską (Muzeum Historii Żydów Polskich Polin), Jarosława Pałkę (Dom Spotkań z Historią), Agnieszkę Kajdanowską (BOK/CLZ) i Mariusza Bieciuka (BOK/CLZ).

Mamy nadzieję, że wydawnictwo będzie dla Was zachętą i inspiracją do korzystania w Waszej codziennej pracy z bogatych zasobów archiwów społecznych.

Seminarium i publikacja zostały zrealizowane w ramach projektu „e-Mediateka CLZ” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 
Wykorzystanie_zasobow_archiwow_spolecnych_w_edukacji