Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Moje miasto w PRL

Warsztaty przybliżają uczestnikom okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Podczas zajęć uczniowie zdobędą wiedzę na temat genezy powstania PRL, odbudowy miasta Białystok po wojnie, architektury białostockiej związanej z tamtą epoką, najważniejszymi wydarzeniami związanymi z historią i kulturą miasta w czasach komunizmu – centralne dożynki, pochody 1 maja, wypędzenie Żydów z Białegostoku, strajki w 1970 i 1980 roku, wprowadzenie stanu wojennego.

grupa wiekowa: 15-20 lat
czas trwania: 90 min
ilość uczestników: 10-30 osób
 
pobierz scenariusz do warsztatów moje miasto w prl