Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Lekcja nadziei

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z historią powstania języka esperanto, jego najważniejszymi regułami i zasadami. W trakcie warsztatów uczniowie dowiadują się kim był Ludwik Zamenhof, w jaki sposób stworzył esperanto i jak rozwijał się ruch esperancki w Polsce i na świecie. Po zajęciach potrafią wymienić najważniejsze zasady gramatyczne tego języka.

Scenariusz warsztatu powstał w oparciu o nagrania pochodzące z Mediateki CLZ – multimedialnego archiwum historii mówionej miasta i regionu, ze ścieżki tematycznej „Białostoccy esperantyści”, w ramach projektu e-Mediateka CLZ.

grupa wiekowa: 10-15 lat
czas trwania: 60 min
liczba uczestników: 10-30 osób

pobierz scenariusz do warsztatów Lekcja Nadziei

pobierz załączniku do warsztatów Lekcja Nadziei