Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++

Wycinki prasowe dotyczące polskich Tatarów

Wspólnie z Muzłumańskim Związkiem Religijnym w Rzeczypospolitej Polskiej zdigitalizowaliśmy wycinki prasowe z lat 1918-1939 dotyczące polskich Tatarów. Wycinki pochodzą z czasopism wydawanych w dwudziestoleciu międzywojennym, m.in. „Głos Wschodu” (Warszawa), „Kurier Wileński” (Wilno), „Nowy Kurier Polski” (Warszawa), „Słowo” (Wilno), „Kurier Poranny” (Warszawa), „Dziennik Wileński” (Wilno), „Epoka”, „Ilustrowany Kurier Codzienny” (Kraków), a także z prasy zagranicznej. Dotyczą życia kulturalnego, działalności ówczesnych instytucji zarówno Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, jak i Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów RP, podejmowanych działań, polityki państwowej i zagranicznej, zmian ustrojowych oraz przemian społecznych zachodzących w środowisku Tatarów polskich.

Materiały te są nieocenionym zbiorem informacji nie tylko dla społeczności tatarskiej, ale też dla pasjonatów polskiej historii i naukowców.

Wszystkie wycinki można przeglądać w nowym dziale DIGITALIZACJA na stronie Biblioteki Tatarskiej: http://bibliotekatatarska.pl/digitalizacja/.

 

Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu prowadzonego w 2019 roku przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP pt. Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zbiorów archiwalnych wycinków prasowych z lat 1918-1939 dotyczących polskich Tatarów. Było zrealizowane ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.